szukaj nieruchomości

Typ nieruchomości

Lokalizacja

Liczba sypialni

Cena od

Cena do

Nr referencyjny

Kontakt Oferta
Strona główna

you can live
where the others
only dream about…

+34 699 15 88 77 +34 673 73 42 11

Polityka prywatności

1. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 S.L. jest PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM za przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA i informuje, że dane te będą traktowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz Ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Chodzi o utrzymywanie relacji biznesowych z użytkownikiem. Operacje planowane do przeprowadzenia zabiegu to:

* Wysyłanie komercyjnych komunikatów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS-a, MMS-ów, sieci społecznościowych lub innych środków elektronicznych lub fizycznych, obecnych lub przyszłych, które umożliwiają komunikację handlową. Komunikaty te będą przekazywane przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY i będą dotyczyły jego produktów i usług, jego współpracowników lub dostawców, z którymi zawarł on umowę promocyjną. W takim przypadku osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do danych osobowych.

* Przeprowadzanie badań rynkowych i analiz statystycznych.

* Przetwarzanie zamówień, próśb, odpowiedzi na zapytania lub wszelkiego rodzaju prośby składane przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem któregokolwiek z formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO.

* Wysyłanie biuletynów online o nowościach, ofertach i promocjach w naszej działalności.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do zakończenia działań lub jeśli istnieją przepisy prawne, które nakazują ich zabezpieczenie, a gdy nie jest to już konieczne, zostaną usunięte z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować anonimowość danych lub ich całkowite zniszczenie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem, jeśli jest to konieczne do opracowania i realizacji założonych celów, naszym dostawców usług związanych z komunikacją, z którymi PODMIOT ODPOWIEDZIALNY podpisał umowę o poufności i zarządzaniu danymi wymagane przez aktualne przepisy dotyczące prywatności.

Jakie masz prawa?

Prawa, które przysługują UŻYTKOWNIKOWI to:

* Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

* Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

* Prawo do złożenia skargi do organu kontrolnego (www.aepd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Dane kontaktowe w celu skorzystania ze swoich praw:

DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL. CENTRUM BIZNESOWE MELIOR VASARI MARBELLA. URB. LA ALZAMBRA, LOCAL 3-1, 29660 MARBELLA (Málaga). 

E-mail:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Av. Andalucía, 42 Edif. La Espiga 2ºA, 29680 ESTEPONA - 

 

2. OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNICY, zaznaczając odpowiednie pola i wpisując dane w polach oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub prezentowanych w formularzach do pobrania, wyraźnie i dobrowolnie akceptują, że ich dane są niezbędne do spełnienia ich prośby przez usługodawcę, przy czym podanie danych w pozostałych polach jest dobrowolne. UŻYTKOWNIK gwarantuje, że dane osobowe przekazane PODMIOTOWI ODPOWIEDZIALNEMU są prawdziwe i odpowiada za informowanie o wszelkich zmianach. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY informuje, że wszystkie dane wymagane przez stronę internetową są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do zapewnienia optymalnej obsługi UŻYTKOWNIKA. W przypadku niepodania wszystkich danych nie ma gwarancji, że dostarczane informacje i usługi będą w pełni dostosowane do Twoich potrzeb.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY przestrzega wszystkich przepisów RODO i przepisów LOPDGDD dotyczących przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, a także zgodnie z zasadami opisanymi w art. 5 RODO, dane osobowe są traktowane w sposób zgodny z prawem, lojalny i przejrzysty w stosunku do zainteresowanego oraz adekwatny, celowy i ograniczony do tego, co jest niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY gwarantuje, że wdrożył odpowiednią politykę techniczną i organizacyjną w celu stosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO i LOPDGDD w celu ochrony praw i wolności UŻYTKOWNIKÓW oraz podał odpowiednie informacje, aby mogli z nich korzystać.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji prywatności, możesz skontaktować się z PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM pod adresem:

DREAM PROPERTY MARBELLA 2010 SL. CENTRUM BIZNESOWE MELIOR VASARI MARBELLA. URB. LA ALZAMBRA, LOCAL 3-1, 29660 MARBELLA (Málaga). 

E-mail:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Av. Andalucía, 42 Edif. La Espiga 2ºA, 29680 ESTEPONA -