szukaj nieruchomości

Typ nieruchomości

Lokalizacja

Liczba sypialni

Cena od

Cena do

Nr referencyjny

Kontakt Oferta
Strona główna

you can live
where the others
only dream about…

Rady dla kupujących

Rady dla kupujących nieruchomości w Hiszpanii

Wybór odpowiedniej nieruchomości

Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Po ustaleniu ze sprzedającym warunków zakupu, należy uiścić opłatę rezerwacyjną. Opłata taka wynosi zazwyczaj 6.000 EU lub, w niektórych przypadkach, 10% wartości nieruchomości. Opłata rezerwacyjna jest niemal zawsze wpłacana gotówką lub kartą kredytową, dlatego przed podróżą do Hiszpanii powinni się Państwo upewnić, że dysponują wystarczającą i łatwo dostępną sumą na jej pokrycie. Dopiero po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej, nieruchomość schodzi z rynku i można spokojnie przystąpić do kolejnych czynności.

Wybór prawnika

Naszą dewizą jest zapewnienie Państwu możliwie bezstresowego przebiegu transakcji, dlatego zawsze polecamy skorzystanie z usług prawnika.

Prawnicy, z którymi współpracujemy to profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, zadbają, aby spełnione były wszystkie wymogi hiszpańskiego prawa.

 • Przed transakcją wystąpią w Państwa imieniu o przyznanie numeru NIE (numer identyfikacyjny cudzoziemca), bez którego nie jest w Hiszpanii możliwe dokonanie żadnej czynności prawnej.
 • Potem sprawdzą stan prawny nieruchomości (upewnią się, że nie ciążą na niej zobowiązania, zastaw czy długi) i upewnią się, że zapłacono wszelkie należne lokalne podatki i opłaty.
 • Przygotują umowę prywatną kupna-sprzedaży, zawierającą wynegocjowane przez Państwa warunki zakupu, a później zorganizują podpisanie aktu notarialnego u notariusza.
 • Po transakcji zajmą się w Państwa imieniu podpisaniem umów z dostarczycielami mediów (woda, prąd, gaz, telefon, Internet etc).

Założenie konta w banku

Do założenia konta w hiszpańskim banku potrzebne są paszport lub dowód osobisty oraz numer NIE. Założenie konta trwa chwilę i nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Konto jest konieczne do dokonania transakcji, a potem do uiszczania bieżących opłat za wodę, prąd, gaz, telefon, Internet etc.

Kredyt

Niezależnie od tego, czy jest się mieszkańcem Hiszpanii (residente), czy nie (no residente), można uzyskać kredyt hipoteczny na realizację inwestycji w postaci nieruchomości od dowolnego banku. Hiszpańskie banki udzielają klientom niezamieszkałym w Hiszpanii kredytów do ok. 50% wartości nieruchomości. Aby określić Państwa zdolność kredytową, bank może zwrócić się z prośbą o kopie następujących dokumentów:

 • Paszport / NIE
 • Umowa o pracę
 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 6 miesięcy
 • Ostatni PIT
 • Umowa prywatna ze sprzedającym
 • Potwierdzenie zapłacenia przez sprzedającego podatku od nieruchomości (IBI)
 • Informacja o innych zawartych przez Państwa kredytach
 • Akty notarialne potwierdzające własność innych nieruchomości, w Hiszpanii i nie tylko
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Bankowe wyciągi z konta za ostatnich 6 miesięcy
 • Zestawienie aktywów
 • Intercyza majątkowa (jeśli jest)
 • Nie-rezydenci: zaświadczenie że jest się nie-rezydentem (formularz otrzymuje się w banku)
 • Jeśli mają Państwo własną działalność gospodarczą, bilans i potwierdzenie zapłacenia podatku VAT za ostatni okres rozliczeniowy.

Umowa prywatna kupna-sprzedaży

Po zaakceptowaniu Państwa oferty przez sprzedającego przychodzi czas na podpisanie umowy kupna-sprzedaży. Zwykle następuje to po trzydziestu dniach. Można podpisać umowę wcześniej, ale ustalając jej termin należy wziąć pod uwagę, że Państwa prawnik potrzebuje czasu na sprawdzenie statusu prawnego nieruchomości w Hiszpanii (np. domu w Hiszpanii) i ewentualnych ciążących na niej zobowiązań.Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać wszystkie uzgodnione przez strony warunki sprzedaży, może również ustalić datę zakończenia transakcji u notariusza. Zwykle przy podpisaniu umowy prywatnej kupujący wpłaca 10% ceny kupna-sprzedaży. Ta wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się nabywcy z transakcji.

Podpisanie aktu notarialnego

W Hiszpanii sprzedaż jest formalnie zakończona, kiedy obie strony podpiszą przed notariuszem publiczny tytuł własności tzw. escritura. U notariusza dokonacie Państwo zapłaty pełnej ceny zakupu (z funduszy własnych lub kredytu) i otrzymacie prawo własności nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości

Zakup nieruchomości w Hiszpanii pociąga za sobą konieczność zapłaty niżej wymienionych opłat i podatków.

 • Podatek transferowy (impuesto de transmisiones patrimoniales) w wysokości od 8 do 10% w zależności od wartości nieruchomości.
  W przypadku zakupu od developera VAT w wysokości 10% lub 21%. Stawka VAT 21% ma zastosowanie w przypadku nabywania działek, terenów komercyjnych lub garaży.
 • Podatek od dokumentów prawnych (impuesto de actos jurídicos documentados) w wysokości 1,5%.
 • Podatek Plusvalia: zwykle płaci go sprzedający. Jest to podatek od wzrostu wartości terenów urbanistycznych.
 • Opłaty prawne: 1% ceny zakupu.
 • Opłata notarialna: skala opłat jest określona przepisami prawa i naliczana jest odpowiednio do wartości nieruchomości.
 • Opłata za wpis do Ksiąg Wieczystych: jako przybliżoną regułę należy przyjąć 60% opłaty notarialnej.

Rejestracja

Po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz ma obowiązek przekazać informację o zmianie właściciela nieruchomości do lokalnych ksiąg wieczystych. Państwo macie 30 dni na zapłacenie wszystkich należnych podatków transferowych związanych z zakupem i załatwienie formalności związanych z rejestracją Państwa tytułu własności. Zwykle wszystkie te sprawy załatwia Państwa prawnik. Ostateczna rejestracja dokumentu może potrwać do dwóch miesięcy.